+995 599 958101

რუსული ენის პროგრამა

პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს მოკლე დროში შეისწავლოს რუსული ენა. ისწავლება ხუთ ძირითადი ასპექტი: წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი და გრამატიკა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ლექსიკას და სწორ გამოთქმას. გაკვთილებს ატარებს მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი პედაგოგი სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს ენის მარტივად და სასიამოვნოდ ათვისებას.

სასწავლო პროცესი აგებულია როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ აქტივობებზე. პროგრამა შედგება თემატური გაკვეთილებისგან, რაც ეხმარება მსმენელებს კომუნიკაციის თავისუფლად დამყარებაში. ინტერაქტიული გაკვეთილები მოიაზრებს თითოეული მსმენელის მაქსიმალურ ჩართულობას; სხვადასხვა თემაზე საუბარს, საკუთარი აზრის გამოთქმას, კითხვის გამართულად დასმას.

პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელს გადაეცემა Arrow Club სერტიფიკატი

 

გაკვეთილების რაოდენობა: თვეში 8 საათი

სწავლის საფასური ჯგუფში: თვეში 100 ლარი; Arrow Club მოსწავლეებისთვის თვეში 80 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობა: თვეში 150 ლარი

 

პროგრამის ასარჩევად გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით  

599 958101   info.arrowclub@gmail.com